e2cat un model per a tots els centres

Notícies

e2cat no és només un model d’excel·lència educativa, és el sistema de gestió que s’adapta millor a les necessitats d’un centre educatiu:

  • Parla amb el llenguatge de l’escola perquè està dissenyat, creat i avaluat per professors i mestres experts en gestió educativa.
  • Organitza el centre de manera àgil i amb una visió actual capaç d’afrontar qualsevol repte.
  • Facilita la Millora Contínua de tota l’organització i de la gestió de l’aula.
  • Permet conèixer la realitat del centre i mitjançant les eines de l’avaluació o l’autoavaluació possibilita l’elaboració  del Projecte de Direcció o el Pla Estratègic.
  • Promou la innovació educativa, incidint en les millores metodològiques.
  • Fomenta la col·laboració entre el professorat, les diferents àrees del centre  i ajuda a l’establiment d’aliances  externes, si és necessari,  per aconseguir determinats objectius pedagògics.
  • Possibilita el reconeixement extern de centre d’excel·lència ( Q-bronze/ Q-plata/ Q-or) en les organitzacions avançades que ho desitgin ( més de 24 centres catalans ho han assolit).

El model e2cat és aplicable a tot tipus de centres educatius: Escoles, Col·legis, Instituts, Acadèmies, etc.

També disposem d’una adaptació per ONG’s i entitats sense afany de lucre.

DEMANEU INFORMACIÓ, SI US CAL, I UN TÈCNIC DE QualicatEdu US VISITARÀ I US ASSESSORARÀ.

 

Enllaç amb la documentació e2cat pàgina inici