QualicatEdu & e2cat

El procés de reconeixement de l’excel·lència educativa e2cat, en base a la nostra àmplia experiència formativa.

1. Assessorament

 

QualicatEdu pot assessorar i/o acompanyar al centre en el procés d’autoavaluació assignant un consultor/ assessor acreditat

 

 

QualicatEdu ajuda al centre en l’el·laboració de la memòria e2cat imprescindible per al procés d’avaluació

 

QualicatEdu ajuda al centre en l’el·laboració de la memòria e2cat imprescindible per al procés d’avaluació

2. Reconeixement


 

Manual de l’avaluador

 

 

Pla d’avaluació i codi deontològic
(3) L’avaluació presencial normalment és d’un dia.

 

Consens de l’equip avaluador i elaboració informe centre e2cat