La millora contínua

Com treballa el model e2cat

El model e2cat treballa cercant la millora continua del centre amb l’ajut del REDAR o Roda de l’Excel·lència.

1. Es parteix dels resultats obtinguts per fixar nous objectius.

2. Es fa un enfocament per assolir-los fixant l’estratègia.

3. Es desplega el que hem establert.

4. S’avalua com ha anat el desplegament, es revisa i millora.