Serveis

QualicatEdu desenvolupa accions de formació, assessorament i avaluació en col·laboració amb les organitzacions educatives i l’administració: PQiMC del Departament d’Ensenyament i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), bàsicament, però esperem incorporar altres entitats educatives.

Cursos Generals:

 • Introducció a l’excel·lència educativa.
 • Interpretació del model e2cat. Aplicació del REDAR a cada eix.
 • Autoavaluació e2cat. Formació per dirigir una autoavaluació i elaborar un pla de millora.
 • Elaboració de la memòria e2cat. Com destacar els punts forts del centre.

Formació per a avaluadors e2cat

 • Curs d’Avaluadors 1r nivell. Introducció.
 • Curs d’Avaluadors 2n nivell. Nivell mitjà (per participar en un equip d’avaluadors de centre).
 • Curs d’Avaluadors. Nivell avançat (per ser avaluador sènior).
 • Curs de manteniment, aprofundiment i noves interpretacions del model per a avaluadors sèniors.

Altres:

 • Assessorament o consultoria individualitzada per centre.
 • Organització i direcció de l’autoavaluació de centre.
 • Com prioritzar les àrees de millora i establir un Pla de Millora.

Avaluacions e2cat (veure avaluacions):

 • Organització i realització de les avaluacions d’excel·lència: e2cat
  • Acreditació
  • Renovació i millora

 

Nota: Els cursos i la resta d’activitats es fan segons demanda dels interessats.