Altres serveis

QualicatEdu desenvolupa activitats d’acompanyament i d’ajut per :

  • Implementar sistemes de gestió en base a la Norma ISO 9001:2015 per: Centres públics sense cicles formatius (Instituts o escoles No FP) i centres privats o concertats que no són de la FECC.

  • Formació i assessorament per l’establiment de sistemes d’indicadors, plans de millora, pla estratègic o de direcció.

  • Formació per treballar en equips de millora o benchmàrquing.