Missió, Visió i Valors

Missió

Fomentar i donar suport a la cultura de l’excel·lència en els centres educatius, les institucions i les entitats socials.

Visió

Ser reconeguts com una organització de referència en la promoció de l’excel·lència. 

Valors

  • La col·laboració de tots els integrants de l’associació amb els agents, tant públics com privats, que vulguin comprometre’s amb el projecte, des del camp de l’educació, el coneixement, la innovació, la gestió, el voluntariat, etc.
  • El compromís  de treball i cooperació  de les persones i de les entitats implicades adreçat al desenvolupament i la consolidació del projecte, amb l’objectiu d’assolir la seva visió.
  • L’aprenentatge entre iguals, companys i col·legues de professió per a la millora contínua de les nostres activitats.
  • L’intercanvi d’experiències i coneixements per contribuir a la millora de les nostres institucions i entitats, i apropar-nos a la visió.