Fes-te soci!

Ajudaràs al desenvolupament de l’associació, contribuiràs a difondra la cultura de l’excel·lència col·laborant amb tots els agents tant públics com privats que voluntariament volen  comprometres amb la millora de l’educació mitjançant la Innovació, el coneixement i la gestió.

Sol·licitud de soci

Fomentant l’aprenentatge entre iguals i l’intercanvi d’experiències i coneixements entre els centres i professorat.

Soci: 

  • Ho és el centre en la persona que designi
  • Pot participar en les tasques que desenvolupa QualicatEdu amb veu i vot en la presa de decisions.
  • Rep tota la informació de les activitats i cursos que duu a terme QualicatEdu.
  • La quota de soci és de 200 €/any per centre.
  • El soci contribueix al sosteniment de l’associació.

Avantatges 

  • Consultes gratuïtes
  • Assessorament, consultoria, formació 25 % més econòmics
  • Ajut per a l’elaboració de les memòries  e2cat
  • Autoavalucions e2cat, amb l’ajut d’un facilitatador de QualicatEdu, a preu reduit
  • Avaluacions de cada 3/4 anys a preus espacials descomptes de fins 40 % depenent del nivell al que es vol assolir.