QualicatEdu

QualicatEdu, Associació Catalana per a l’Excel·lència, és una entitat sense ànim de lucre formada per membres dels equips directius, personal docent dels centres educatius i professionals de la qualitat per promoure l’excel·lència a escoles i organitzacions.
Treballem perquè totes les escoles puguin accedir a l’Excel·lència Educativa a través d’un model participatiu, col·laboratiu i universal especialment desenvolupat per al món educatiu.
Perquè si tenim millors escoles, millors persones formarem.

Què fem..

“L’excel·lència no és una fita, és un camí”

Un centre educatiu és excel·lent si, treballant en millora contínua i complint els requisits establerts, s’adapta permanentment a les necessitats educatives del seu entorn socioeconòmic, assegura la qualitat dels seus serveis i innova i millora de manera responsable els seus resultats.

Assessorar 

els centres educatius i entitats socials a desenvolupar sistemes de gestió d’excel·lència.

Assessorament als centres educatius i entitats socials a desenvolupar sistemes de gestió d’Excel·lència

QualicatEdu assessora els centres educatius i entitats a:

  • Implantar un sistema de gestió de centre.
  • Ajudar a realitzar l’autoavaluació de centre.
  • Establir un Pla de millora de centre.
  • Dissenyar el Pla Estratègic o el Pla de Direcció.
  • Ajudar a la redacció d’una memòria i a la preparació de l’avaluació externa.

Promoure

Promoure l’aprenentatge entre iguals, l’intercanvi i la difusió de Bones Pràctiques educatives.

Promoció a l’Excel·lència Educativa

QualicatEdu promou l’aprenentatge entre iguals, l’intercanvi i la difusió de Bones Pràctiques educatives mitjançant premis ( Premi Xavier Batlle), sessions divulgatives, jornades de treball i difusió en xarxes socials.

Reconèixer

l’excel·lència a Entitats i Centres Educatius mitjançant una avaluació i atorgant un segell acreditatiu.

Reconeixement a l’Excel·lència Educativa

QualicatEdu assessora i acompanya durant tot el procès per al reconeixementde l’excel·lència. Des de la fase prèvia amb l’autoevaluació del centre fins a la fase final amb l’elaboració de l’informe e2cat.

QualicatEdu acredita els centres educatius atorgant el segell corresponent al nivell d’excel·lència:

  • Compromís amb l’excel·lència (300 p)
  • Centre Excel·lent + 300
  • Centre Excel·lent + 400
  • Centre Excel·lent + 500