Què fem

“L’excel·lència no és una fita, és un camí”

Un centre educatiu és excel·lent si, treballant en millora contínua i complint els requisits establerts, s’adapta permanentment a les necessitats educatives del seu entorn socioeconòmic, assegura la qualitat dels seus serveis i innova i millora de manera responsable els seus resultats.

Assessorar 

els centres educatius i entitats socials a desenvolupar sistemes de gestió d’excel·lència.

Assessorament als centres educatius i entitats socials a desenvolupar sistemes de gestió d’Excel·lència

QualicatEdu assessora els centres educatius i entitats a:

  • Implantar un sistema de gestió de centre.
  • Ajudar a realitzar l’autoavaluació de centre.
  • Establir un Pla de millora de centre.
  • Dissenyar el Pla Estratègic o el Pla de Direcció.
  • Ajudar a la redacció d’una memòria i a la preparació de l’avaluació externa.

Promoure

Promoure l’aprenentatge entre iguals, l’intercanvi i la difusió de Bones Pràctiques educatives.

Promoció a l’Excel·lència Educativa

QualicatEdu promou l’aprenentatge entre iguals, l’intercanvi i la difusió de Bones Pràctiques educatives mitjançant premis ( Premi Xavier Batlle), sessions divulgatives, jornades de treball i difusió en xarxes socials.

Reconèixer

l’excel·lència a Entitats i Centres Educatius mitjançant una avaluació i atorgant un segell acreditatiu.

Reconeixement a l’Excel·lència Educativa

QualicatEdu assessora i acompanya durant tot el procès per al reconeixementde l’excel·lència. Des de la fase prèvia amb l’autoevaluació del centre fins a la fase final amb l’elaboració de l’informe e2cat.

QualicatEdu acredita els centres educatius atorgant el segell corresponent al nivell d’excel·lència:

  • Compromís amb l’excel·lència (300 p)
  • Centre Excel·lent + 300
  • Centre Excel·lent + 400
  • Centre Excel·lent + 500