Reconeixement

Procés complert per assolir el reconeixement de centre d’excel·lència

QUALIcat reconeix públicament, en les  Jornades d’Excel·lència a l’Educació, els centres que treballen per la millora de la qualitat educativa, amb el Premi Xavier Batlle a les Bones Pràctiques o amb les avaluacions d’excel·lència segons el model e2cat.  

Tant les Bones Pràctiques premiades o finalistas com les memòries dels centres d’excel·lència són publiques com a exemples per a la resta de centres.

El més important de l’ avaluació d’excel·lència és l’informe de l’avaluació que elabora l’equip avaluador després de la lectura de la memòria i de l’avaluació presencial al centre. Aquest informe és una eina potentíssima, feta des d’una visió externa que ha mirat el centre amb uns altres ulls, de manera diferent, amb una perspectiva i un angle de visió completament nous per al centre.


Aplicant les recomanacions de l’informe, corregint els punts febles i potenciant els punts forts aconseguirem que la millora del centre sigui realment important i que l’avenç en els diferents àmbits sigui molt notable. Aquesta és la finalitat principal de l’avaluació: la millora continua.

Millora que anirà situant el centre en un nivell cada vegada més alt.

 

QUALIcat reconeix l’esforç que fa el centre i el nivell que va assolint mitjançant el lliurament ,en acte públic, d’un diploma i la utilització d’un segell acreditatiu en tota la seva documentació fins a 4 anys.

Centre d’Excel·lència           + 300 punts

Centre d’Excel·lència           + 350 punts

Centre d’Excel·lència            + 400 punts

Centre d’Excel·lència            + 450 punts

Centre d’Excel·lència            + 500 punts

Hi ha la possibilitat de acreditar un centre a 300 Compromís amb l’Excel·lència   (és per centres que no han fet audutories ISO, però treballen en millora contínua amb el REDAR)