Benchmarquing

Benchmàrquing és un anglicisme que podem definir, en el món educatiu, com: procés sistemàtic i continu per avaluar comparativament els serveis i els processos en les organitzacions educatives.

Consisteix a agafar com a “comparadors” o benchmarks aquells serveis i processos del centre educatiu que evidenciïn les millors pràctiques sobre l’àrea d’interès, amb el propòsit de transferir el coneixement de la pràctica i la seva aplicació.

El benchmàrquing és una eina de la qualitat i un instrument de la millora contínua en els centres que aspiren a l’excel·lència   

Tipus de Benchmàrquing

  • Intern: És el que podem fer dins de la nostra pròpia organització. Seria especialment en centres grans amb departaments o àrees. S’identifica l’àrea, procés o pràctica de referència que destaca pels seus bons resultats per tal que sigui exemple per a la resta.
  • Extern: És el que busca centres amb bons resultats ( d’èxit) en l’àrea que volem comparar-nos per poder aprendre i veure la possibilitat d’aplicar metodologies o eines de treball similars i millorar els nostres resultats.
  • Funcional: És el que identifica les millors pràctiques d’una organització o centre educatiu excel·lent en les àrees que volem millorar. No és necessari que sigui similar al nostre centre fins i tot podria ser fora de l’àmbit educatiu.