e2cat, per què?

l’e2cat és un model de gestió pensat exclusivament per als centres i entitats educatives i per tant és el que s’adapta millor a les seves necessitats.

10 raons

per les quals triar el model d’Excel·lència Educativa e2cat.

  • Parla amb el llenguatge de l’escola perquè està dissenyat, creat i avaluat per professors i mestres experts en gestió educativa.

  • Organitza el centre de manera àgil i amb una visió actual capaç d’afrontar qualsevol repte.

  • Facilita la Millora Contínua de tota l’organització i de la gestió de l’aula.

  • Permet conèixer la realitat del centre i mitjançant les eines de l’avaluació o l’autoavaluació possibilita l’elaboració del Projecte de Direcció/ Pla Estratègic o un Pla de Millora de centre.

  • Promou la innovació educativa, incidint en les millores metodològiques.

  • Fomenta la col·laboracióentre el professorat, les diferents àrees del centre i ajuda a l’establiment d’aliances externes, si és necessari, per aconseguir determinats objectius pedagògics.

  • Es revisa i actualitza periòdicament per adaptar-se a les necessitats canviants dels centres i a l’evolució de la societat.

  • Possibilita el reconeixement extern del centre amb una avaluació e2cat.

  • Està reconegut pel Departament d’Educació.

  • El model és aplicable a tot tipus de centres educatius: Escoles, Col·legis, Instituts, Acadèmies, etc.