El model d’excel·lència educativa e2cat

Per treballar amb el model s’han distribuït totes les activitats i accions que es realitzen en un centre en 6 eixos.

 

 

1.1 Lideratge i valors

1.2 Estratègia

1.3 Estructura i Organització

1.4 Comunicació I transparència

 

 

 

2.1 Formació i Competència

2.2 Planificació i Gestió de l’Equip Humà

2.3 Alineament i Participació

2.4 Reconeixement

 

 

 

3.1 Econòmics

3.2 Equipaments i Tecnologia

3.3 Edifici, Infraestructura i Seguretat

3.4 Informació i Coneixement

 

 

 

4.1 Context i Grups d’Interès

4.2 Aliances

4.3 Responsabilitat Social i Ambiental

4.4 Creativitat i Innovació

 

 

 

5.1 Identificació de Necessitats Educatives i d’Aprenentatge

5.2 Disseny, Innovació i Planificació Educativa

5.3 Ensenyament/Aprenentatge i Avaluació

5.4 Orientació Educativa i Acció Tutorial

 

6.1 Estratègics
Estratègia
Processos
Innovació

6.2 Claus
Educatius
Satisfacció: Alumnat, Professorat, Famílies, Empreses

Sostenibilitat i economia: Econòmics, Responsabilitat Social, Medi Ambient, etc.