Documentació e2cat

DOCUMENTS GENERALS

———————————————————————————————————————————–

DOCUMENTS D’AUTOAVALUACIÓ

DOCUMENTS PER ELABORAR LA MEMÒRIA

  • Memòria e2cat:2020_vQ2  (Nou Model de memòria estàndard per Instituts, 1/7/2022)

  • Memòria e2cat:2020_vQ3  (Nou Model de memòria estàndard per a tots els  centres i entitats, 1/7/2022)

  • SOL·LICITUD PER DEMANAR L’ AVALUACIÓ DE RECONEIXEMENT e2cat 

Format pdf ,   format word ( per complimentar i enviar)