Premi Xavier Batlle

Notícies

El 6è premi Xavier Batlle, amb una dotació de 2000 € en metal·lic per al centre guanyador, es lliurarà el 8 d’octubre

El Premi Xavier Batlle és a la memòria d’un dels fundadors de l’organització. En realitat, com podeu veure en les bases, els premis són dos: un d’estrictament tècnic, atenent als criteris establerts, i un altre que anomenem popular, atenent a la percepció de la resta d’assistents en relació a la transferibilitat i a la bona presentació, que pot recaure en el mateix centre.  

Normativa: