Debats sobre el model e2cat. 2a Publicació: El Lideratge

Notícies

Model d’excel·lència educativa e2cat

Eix 1.1: Lideratge

El segon debat que us presentem és sobre el lideratge, correspon al punt 1.1 com l’anterior debat, però abordant el model de lideratge més adequat per a un centre educatiu.

El lideratge per gestionar un centre o una organització educativa amb els seus processos de millora o d’innovació està molt relacionat amb el que es coneix sota el concepte gestió del canvi. Podem definir el lideratge com “la facultat de motivar i guiar un grup de persones per aconseguir l’assoliment d’uns objectius”

Alguns autors proposen, en aquest sentit,  un seguit de recomanacions:

 • Transmetre el sentit de la urgència i de la necessitat del canvi, procés de millora o d’innovació.
 • Establir complicitats compartint i consensuant decisions.
 • Desenvolupar en l’equip una visó del canvi. Què aconseguirem? Com serà?
 • Potenciar que els membres de l’equip actuïn amb llibertat, reduint obstacles o barreres (jeràrquiques, burocràtiques, etc.)
 • Fer visualitzar els petits objectius que de manera ràpida s’han assolit.
 • Empènyer l’equip per aconseguir els objectius, sense afluixar.
 • Aconseguir institucionalitzar la cultura del canvi i dels processos de millora i d’innovació

Per exercir un bon lideratge cal, en primer lloc , conèixer-te a tu mateix

Habilitats d’un bon lideratge:

1.   Coneixement de l’organització 2.   Preparació professional
3.   Sensibilitat i capacitat de captar l’entorn 4.   Resolució de problemes
5.   Comunicació 6.   Intel·ligència emocional
7.   Proactivitat 8.   Creativitat
9.   Agilitat i rapidesa en la presa de decisions 10.Aprenentatge de noves capacitats i coneixements
Els líders han d’establir, consensuant amb els seus equips, la Missió, la Visió i els Valors, així com els principis ètics del centre o l’organització educativa com a base de la cultura de l’excel·lència. Són un exemple a seguir i sempre prediquen amb l’exemple.

 

Els líders de l’organització es comprometen personalment a assegurar la implantació del Sistema de Gestió de Centre, i a:

 • Garantir la implantació, el desenvolupament i la millora del SGQ del centre.
 • Actualitzar l’estratègia i la planificació del centre i de les seves activitatsi serveis.
 • Mesurar, revisar i millorar els resultats de manera responsable.
 • Establir mecanismes per afavorir la creativitat i la innovació.
 • Satisfer les expectatives i les necessitats de l’alumnat, les famílies, la societat,…
 • Establir aliances i col·laboracions per complir amb la missió i la visió del centre.
 • Promoure activitats per a la millora del mediambient i de la societat.
 • Ser receptiu amb els companys i animar-los a participar en les activitats de millora del centreLideratge distribuïtUn aspecte a tenir present en la societat del coneixement és el model de lideratge distribuït o compartit en el qual l’equip és corresponsable de totes les actuacions. Per treballar d’aquesta manera es necessari que els professionals de l’organització disposin de la formació adequada, una actitud proactiva i iniciatives pròpies.En aquesta línia, el lideratge també ha de donar reconeixement professional i espais de debat per tal de poder compartir pràctiques que impulsin la millora educativa i construeixin coneixement.Lideratge distribuït és una aposta per la direcció dels centres educatius de qualitat i molt especialment per als centres que volen reconeixement d’excel·lència.Veure :