Butlleti de juliol 2021: e2cat, Projecte els laboratoris pels núvols i 3 certificacions en una auditoria (SGI)

e2cat, un model de millora contínua És molt evident per a tots els centres educatius que cal millorar contínuament no només la tasca educativa, sinó també la gestió,  l’organització de l’escola, ajustar el recursos a les necessitats canviants de l’alumnat, etc. Què fem i Com ho fem és el gran repte per establir nous objectius per a la millora de resultats. La millora de resultRead More…