25 ANYS DE QUALITAT A L’EDUCACIÓ

Notícies

Després d’un curs de preparació que va involucrar a tot l’equip directiu i a nombrosos voluntaris actualitzant tota la documentació del centre,  algún viatge al País Basc,  així com el fet de concloure amb èxit un primer treball d’un equip de millora amb l’ajut de facilitadors de la UPC* va ser determinat perquè:

El  28 d’octubre 1998, a l’Institut Lacetània celebrés, per primera vegada a Catalunya,  una sessió sobre la “Qualitat a l’ensenyament”.

*L’equip de millora va estudiar i buscar una solució per atendre les tutories individuals i també les empreses, de manera còmoda, agradable i privada. El resultat van ser uns criteris per als tutors i la construcció d’uns espais funcionals on abans hi havia un magatzem. Aquest fet va ser determinant per iniciar el cami cap a la qualitat que va portar a l’Institut Lacetània a ser el primer centre educatiu de Catalunya i un dels primers de l’estat en assolir la  certificació de Qualitat ISO 9001. Segurament també va ser el primer centre educatiu de Catalunya en aplicar la metodologia de treball en Equips de Millora. 

En la XXI jornada de Qualitat  a l’Educació es recordarà, segurament, aquest fet.

Enllaç a la jornada de qualitat