L’institut Comte de Rius guanyador del 8è premi Xavier Batlle amb el projecte “Lab en Xarxa”.

Notícies

El passat dijous dia 9 de març vam celebrar la sessió d’Excel·lència a l’Educació i el reconeixement als centres que han assolit diferents nivells d’excel·lència, segons el model e2cat.

L’institut Comte de Rius amb el projecte “Lab en Xarxa. Un canal TikTok de seguretat en laboratoris docents” va guanyar el 8è premi Xavier Batlle dotat amb 2000 €, per decisió del jurat i atenent als requisits i criteris d’avaluació del premi.

Es dona la casualitat que el Comte de Rius és la tercera vegada que guanya aquest premi, la qual cosa demostra el nivell d’innovació del centre i de la implicació del seu professorat, especialment en els cicles de Química.
L’objectiu del projecte presentat per  l’Institut Comte de Rius és disposar d’un canal docent de vídeos curts de seguretat al laboratori utilitzant el TikTok i el model Pich Elevator. Podeu veure el projecte en pdf clicant a “ Comte de Rius 

Sinopsi: Lab en Xarxa és un canal docent de vídeos curts de seguretat al laboratori amb Tik Tok (@dr_erlenmeyer), fent servir el mètode Pitch Elevator. En ell, experimentem d’una forma activa i vivencial la seguretat al laboratori. Aprenem de manera eficaç, i també entretinguda, els riscos associats al treball en un laboratori, mentre desenvolupem habilitats relacionades amb el treball segur i la comunicació científica. Ens segueixes? Som l’alumnat de CFGM d’Operacions de Laboratori de l’Institut Comte de Rius. Ens trobaràs a https://www.tiktok.com/@dr_erlenmeyer  amb el #labenxarxa . 

L’institut Priorat va obtenir el premi Popular en votació secreta entre els assistents  amb el projecte “Coneguem el Priorat”.

L’institut Priorat de Falset amb el projecte Coneguem el Priorat ha assolit per votació secreta entre els assistents el premi Popular Xavier Batlle.

L’objectiu del projecte és que els alumnes puguin conèixer els pobles de la comarca tot duent a terme activitats per incrementar el coneixement del paisatge cultural del Priorat. Podeu veure el projecte en pdf clicant a “Priorat

Sinopsi: Coneguem el Priorat és un Projecte que s’emmarca dintre del Servei Comunitari, i que neix el curs 2016-2017 arran del procés de participació i concertació del Sistema de Gestió de la Candidatura del Priorat – Montsant – Siurana a Patrimoni de la Humanitat. Té per objectiu que els alumnes del Priorat puguin conèixer els pobles de la comarca. El que es busca és organitzar i dur a terme activitats per incrementar el coneixement del paisatge cultural del Priorat a través de les escoles a partir de la creació i la consolidació d’un fòrum de participació ciutadana format per mestres i professors del Priorat, el Servei Educatiu del Priorat, el Consell Comarcal del Priorat. l’Oficina Jove i l’associació Prioritat que treballen per cercar estratègies que revitalitzin demogràficament i econòmicament la comarca.

La presentació en vídeo d’aquests projectes i de la resta de finalistes durant la sessió del passat 9 de març la podeu veure clicant “ sessió 8pXB

La resta de treballs i centres finalistes del 8è premi Xavier Batlle 2022/23, van ser :

  • Desenvolupament d’una eina pròpia per l’avaluació emprant metodologies àgils a l’FP, Escola Arrels II (Solsona) 

Sinopsi: En el cicle formatiu de Sistemes informàtics hem ideat un sistema de treball basat en la metodologia àgil SCRUM. L’alumnat reitera els resultats d’aprenentatge a través de l’execució d’onze projectes de tres setmanes cadascun (cada projecte té un enunciat en forma de “product backlog”. El temps per realitzar-lo l’anomenem “sprint”). Hem implementat una eina informàtica pròpia per al seguiment, l’avaluació i el càlcul de les qualificacions finals que s’emmotlla a aquesta metodologia de treball. També serveix per la generació d’informes per l’avaluació de competències clau. El sistema és extrapolable a d’altres cicles formatius.  Veure projecte en pdf clicant “Arrels”.

  • Fòrum Trobades amb empreses 19-23,Institut Montsià (Amposta) 

Sinopsi: El Fòrum Trobada amb Empreses és un espai d’intercanvi entre les empreses de l’entorn i l’alumnat del centre per definir conjuntament quines són les capacitats i competències més valorades, amb l’objectiu d’apropar els perfils professionals a les necessitats dels sectors productius. Veure projecte en pdf  clicant a “Montsià

  • Organització per projectes del grau mitjà de gestió administrativa, Escola Pia Santa Anna ( Matarò) 

Sinopsi: Es presenta la iniciativa de l’organització per projecte del cicle formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa. Es tracta d’un canvi metodològic, organitzatiu i pedagògic d’aquest cicle formatiu que sorgeix d’uns antecedents històrics on s’ha anat observant la dificultat de motivació de l’alumnat en aquests estudis, la manca d’interès, la manca d’orientació i les xifres d’abandonament escolar als cicles formatius de grau mitjà. Els alumnes no tindran un horari setmanal estàndard on hi constin els mòduls professionals que es realitzaran a cada hora lectiva sinó que dins del seu horari setmanal aniran desenvolupant els projectes que l’equip docent els hi vagi indicant. Els projectes engloben tots els mòduls professionals que es treballen durant el curs i al finalitzar s’hauran treballat tots els resultats d’aprenentatge pertinents de tots els mòduls. Veure projecte en pdf  clicant a “Pia

  • Trimestre Zero, Col·legi Badalonès ( Badalona)

Sinopsi: El  projecte Trimestre Zero neix arrel de la COVID-19, amb l’objectiu de donar resposta a aspectes emocionals i d’aprenentatge que podien afectar al benestar i al rendiment dels nostres alumnes. Un cop superada aquesta situació i comprovada la seva eficàcia, l’hem implantat com a estratègia per fer front a les noves necessitats socioemocionals dels alumnes. Veure projecte en pdf  clicant a  “Badalonés

QualicatEdu vol reconèixer l’esforç fet per tots els centres i el gran nivell de tots els projectes presentats. 

Enhorabona a tots!

Centres que han assolir l’excel·lència segons el model e2cat en el darrer any

  • Institut Francesc Ribalta de Solsona (+ 300)

  • Institut de l’Ebre de Tortosa (+400)

 

 

 

Fotos del 7è premi XB