e2cat Un model de millora contínua per a les escoles i entitats

Notícies

Per a qualsevol escola, institut  o entitat la millora contínua és l’eina necessaria per avançar, no perdre el ritme de la societat i ser cada vegada més eficaços i eficients, és a dir, millors en la nostre feina.  

El model e2cat ens ajuda a treballar millor utilitzant la roda de l’excel·lència “REDAR”. Aixó implica:

1– Resultats. Conèixe´ls, només pots millorar si saps a on ets.
2- Enfocament. Orienta tots els teus esforços cap a nous objectius per millorar. Planifica com arribar-hi.
3- Desenvolupa el que has planificat.
4- Avalua els que has aconseguit amb desenvolupament que has fet, si has assolit el que t’havies enfocat.
5- Revisa el que no has aconseguit i millora’l

Però, un bon lideratge és clau per fer avançar la “roda”. Un bon lideratge ha de ser:

1- Motivador
2- Bon comunicador
3- Ser sempre capaç d’aprendre
4- Innovador
5- Saber sempre reconeixer els esforços i els èxits

Veure el model e2cat 

I la documentació per el seguiment del model, autoavaluació i l’elaboració memòria