Escola Virolai centre d’Excel·lència +500 e2cat

Notícies

Escola Virolai primer centre en assolir +500 e2cat

Els dies 24 i 25 de novembre un equip de QualicatEdu va avaluar l’Escola Virolai de Barcelona, que va assolir +500 punts amb el model d’excel·lència educativa e2cat. Ha estat el primer centre educatiu a aconseguir aquesta puntuació.

L‘escola Virolai, situada al districte d’Horta Guinardó al barri del Carmel,  és una escola innovadora en la recerca i l’aplicació de noves metodologies educatives. La tecnologia és una de les grans aliades en la formació integral del seu alumnat.

El seu projecte educatiu es basa en l’educació en valors, tot potenciant les virtuts particulars de cada alumne, així com la col·laboració amb les famílies.

Actualment té una plantilla de 136 professors + PAS i  1370 alumnes, des d’Infantil fins a Batxillerat, iniciant també estudis d’FP.

La trajectòria per assolir l’acreditació e2cat, a banda del seu bagatge de molts anys amb diversos premis i certificacions ( com l’EFQM on el 2013 va ser la primera escola de Catalunya en assolir els +500), s’inicia amb una autoavaluació e2cat, seguidament elabora la memòria i presenta la sol·licitud a QualicatEdu que nomena un equip avaluador de 5 persones expertes. D’acord amb un pla d’avaluació i, seguint els criteris del model, avaluen el centre a través de la memòria i, també, presencialment. Finalment, l’equip avaluador determina la puntuació, elabora l’informe i  atorga els segells i els reconeixements acreditatius.

Enhorabona!

Enllaç a la web de l’Escola Virolai