WEBINAR

Notícies

Identificació de necessitats educatives i d’aprenentatge

VIDEO DE LA PONÈNCI

Ponència a càrrec de la Sra Coral Regí *

9 de febrer de 2022, a les 17 hores,

Diu el model d’excel·lència educativa e2cat, en el seu apartat 5.1, que els centres identifiquen les expectatives, les necessitats i les capacitats dels alumnes i treballen per donar-los una resposta educativa de qualitat. Per això, d’acord amb els factors legals, de context, socials, antropològics, ideològics, del present i del futur, analitzen quins són els aprenentatges que els alumnes esperen haver assolit en acabar la formació́, per construir un perfil de sortida que concreti els diferents coneixements: saber ser, saber estar i saber fer, per a un aprenentatge competencial que estigui d’acord amb les propostes i requisits legals i reglamentaris corresponents i degudament personalitzat per a cada alumne.

Els centres determinen:

  • Els diferents perfils possibles en cadascuna de les etapes educatives i els mecanismes d’aprenentatge més eficaços per a cada alumne.
  • Els coneixements i competències que han de desenvolupar els alumnes.
  • El disseny dels instruments o metodologies idonis per vehicular els aprenentatges.
  • Com actuar a través del context per augmentar o despertar la motivació de l’alumnat.
  • Com cal actuar sobre l’entorn socioeconòmic d’influència.
  • El desenvolupament i l’actualització del projecte educatiu i del pla estratègic.
  • L’establiment de fórmules d’avaluació i qualificació equitatives.

Us convidem a participar en aquest WEBINAR amb l’objectiu de reflexionar sobre la identificació de les necessitats educatives i d’aprenentatge del nostre alumnat que ens permeti cercar idees per a la seva millora.

*La ponència anirà a càrrec de la Sra. Coral Regi, Lluitadora per la transformació educativa, exdirectora de l’Escola Virolai

Inscripcions

( l’enllaç̧ s’enviarà̀ el dia abans a tots els inscrits).