Curs d’avaluadors e2cat, 2019

Notícies

El Departament d’Educació amb la col·laboració  de  QUALIcat, organitza:

Curs d’avaluadors e2cat

Modalitat: Semipresencial

Dates i horari:    El curs es desenvoluparà del 28 de març al 26 de maig. Hi haurà 4 sessions presencials de 9,30 a 13,30 a ESCI-UPF, Passeig Pujades 1 Barcelona

 • Sessió 1: 28 de març.  Conèixer el model e2cat 2020, eixos 1,2,3 i 4
 • Sessió 2: 11 d’abril.     Saber fer i entendre una memòria e2cat en els eixos1, 2 3 i 4.
 • Sessió 3: 2 de maig.    Conèixer els eixos 5 i 6. Processos d’E/A i Resultats
 • Sessió 4: 9 de maig.    Saber com presentar els processos d’E/A i els resultats del sistema d’indicadors i avaluar-ho
 • Treball no presencial: Presentació dels treballs elaborats a classe. Avaluació i puntuació d’una memòria real d’un centre. Lliurament fins el 26 de maig.

Durada:  El curs tindrà una durada total de 30 hores, de les quals 16 hores correspondran a sessions presencials i 14 hores a sessions no presencials.

Persones destinatàries:  Coordinadors/es de qualitat, directors i altres persones que puguin tenir coneixements del model d’excel·lència educativa e2cat i vulguin actuar com a avaluadors.

Nombre de places: 35

Formadors:  Olga Romero ( Coordinadora de Xarxa DdE)  i Pere Canyadell ( President QUALIcat)

Requisits : Volem persones motivades i compromeses amb el sistema de gestió en base al model e2cat per actuar com avaluadors.

 Objectius:

 • Formar i actualitzar a professorat expert en el contrast de memòries segons el model d’excel·lència educativa e2cat.
 • Disposar d’un equip d’avaluadors sèniors.

 

Programa / Continguts:

 1 Sessió:    “Un bon avaluador coneix molt bé el model e2cat”

 • Introducció a l’excel·lència
 • Presentació e2cat:2020. Diferències respecte versió 2015
 • Eixos 1, 2, 3 i 4
  • Lideratge i estratègia
  • Persones
  • Recursos
  • Grups d’interès i entorn

 

2a Sessió:   “Un bon avaluador sap com fer una memòria i l’entén”

 1. Com elaborar una memòria, requisits que cal tenir en compta
 2. Treball dels punts 1, 2,3 i 4 del model e2cat
 3. Com documentar els apartats de la memòria:
  • Fixar objectius a partir dels resultats.
  • Enfocament
  • Desenvolupament
  • Avaluació
  • Revisió i millora
  • Analitzar, puntuar i avaluar una memòri
 4. Treball pràctic a partir d’una autoavaluació e2cat de centre

3a Sessió:  “Un bon avaluador e2cat coneix molt bé els processos d’E/A i el sistema d’indicadors del centre”

3.1 Eix 5 E/A. Què vol dir?

 • Identificació de necessitats educatives i d’aprenentatge
 • Disseny, innovació i planificació educativa
 • Ensenyament, aprenentatge i planificació educativa
 • Orientació educativa i acció tutorial.

3.2 Eix 6 del model e2cat

 • Resultats estratègics, processos, innovació
 • Resultats clau: Educatius, Persones ( alumnat, famílies, entorn, professorat), Econòmics i sostenibilitat i medi ambient.

 

4a Sessió:    Un bon avaluador sap molt bé com presentar el procés d’E/A i els indicadors de resultats del centre per poder-los avaluar”.

 1. Com elaborar la memòria de l’eix 5: Processos d’E/A, que és important i que cal tenir en compta.
 2. Com fixar els objectius, l’enfocament, el desenvolupament , l’avaluació i la revisió i millora de cada subeix.
 3. Com presentem els resultats? Eix 6  té un pes molt superior a la resta d’eixos cal presentar-ho molt bé: Indicar els indicadors que presentem : estratègics, clau, processos, persones, etc.
 4. Així com:  Valor objectiu / assolit,  Gràfics comparatius,  Tendències,  Anàlisi Causa- efecte
 5.  Treball pràctic a partir d’una autoavaluació e2cat de centre. Elaborar una memòria de un eix i avaluar.

5a Sessió, No presencial:   Avaluar uns eixos d’una memòria real, puntuar i destacar punts forts i àrees de millora.