Model d’excel·lència educativa e2cat

Notícies Uncategorized

Tots els centres educatius tenen personal docent excel·lent. Tots els centres educatius, tot complint els corresponents requisits legals i els currículums establerts, fan accions o activitaimages-2ts excel·lents. En molts d’aquests centres l’alumnat assoleix uns magnífics resultats acadèmics –notes de les PAU o els resultats de les competències bàsiques per sobre de la mitjana catalana. L’excel·lència és això: excel·lir, sobresortir de la resta.

Logo_grocPerò, un centre excel·lent no ho és per dur a terme només algunes activitats d’èxit o disposar de professorat molt brillant o assolir algunes vegades resultats per sobre de la mitjana. Un centre és excel·lent perquè els seus resultats any rere any es mantenen amb tendència positiva (o lleugerament positiva), perquè les activitats que realitza i el personal que hi treballa desenvolupen les seves programacions d’acord a unes estratègies i a una planificació avalada pels seus resultats i l’experiència aconseguida en les promocions anteriors que es revisa i millora cada curs.

Els centres excel·lents desenvolupen la seva missió mitjançant el desplegament dels seus valors propis per arribar a assolir la seva visió de centre.

Per ajudar els centres en el seu camí cap a l’excel·lència es va elaborar el model d’excel·lència educativa e2cat, basat en el model EFQM, però centrat exclusivament en el món educatiu. El model ha estat elaborat en col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i QUALIcat, Associació Catalana per a l’Excel·lència. Aquest model vol ser un referent per a tots els centres educatius en el seu camí de millora contínua cap a l’excel·lència. foto model 1Redar

El model e2cat compleix amb els principis de la qualitat total i, partint dels referents dels principals models d’excel·lència actuals, s’ha adaptat completament al sistema educatiu, al qual vol donar resposta com a eina de contrast i millora. El model vol ser una eina actual, dinàmica i plenament adaptada a les necessitats del món educatiu.

L’aplicació del model e2cat al centre educatiu ha de començar amb una autoavaluació de tot el centre –segons el qüestionari e2cat, per identificar els punts forts i les àrees de millora. L’elaboració d’un pla de millora que, tenint en compte el Projecte Educatiu de Centre, ens condueixi a reduir els punt febles seria el següent pas. L’autoavaluació és també una important ajuda per a l’elaboració d’un pla estratègic o un projecte de direcció.

DEMANEU INFORMACIÓ  I PRESSUPOST DE CURSOS I ASSESSORAMENTS SENSE  COMPROMÍS!