6a Jornada d’Excel·lència a l’Educació

Notícies Uncategorized

Cap on va l’educació actual ?

6a Jornada d’Excel·lència a l’Educació 

Presentacions i material de la jornada

1- INAUGURACIÓ I LLIURAMENT DE DIPLOMES ALS CENTRES: VEURE VÍDEO

__________________________________________________________

2- PONÈNCIA 1 “Canvi i millora en educació a la societat del coneixement.”

Miquel Martínez , doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació, catedràtic de Teoria de l’Educació i membre del Grup de Recerca d’Educació en Valors i Desenvolupament Moral (GREM) de la Universitat de Barcelona:  

  • Quins canvis i millores calen a l’escola per preparar bé les generacions joves en un món ric en informació? Com fer de l’escola un lloc on aprendre a valorar, a ser i a conviure en un món divers i dispers? Com abordar aquests canvis i com innovar garantint que aquests comporten millora?
  • VEURE VÍDEO DE LA INTERVENCIÓ
  • Enllaços  a d’altres treballs del doctor Miquel Martínez:    A    B   C    D    E    F

_______________________________________________

3- PONÈNCIA 2   “Escola nova 21, una aliança per a un sistema educatiu avançat.”

              Repensar l’educació.  Boris Mir, professor d’educació secundària i Director adjunt del programa Escola Nova 21 :

  • El programa Escola Nova 21 impulsa un procés de transformació educativa a través del treball conjunt entre escoles, administracions públiques, entitats, universitats i institucions internacionals. Un procés d’actualització disruptiva dels centres educatius vers un sistema educatiu avan
   çat. Partint d’una rica tradició de renovació pedagògica i innovació educativa, el programa vol crear i fer créixer un ecosistema que intercanviï, que
   millori i que ajudi al canvi de tot el sistema educatiu a partir d’una estratègia de xarxes locals de centres que aprenen conjuntament. I també d’un treball sistemàtic amb una petita mostra representativa dels centres participants, que permeti elaborar, en el termini dels tres anys que dura el programa, protocols de canvi i coneixements útils al conjunt del sistema.
  • Ponència, clicar aquí       

  • Vídeos citats per en Boris Mir: una presentació i David Bueno

  • Altres enllaços  A    B   C    D    E    F     G

   El segle XXI demana una nova escola? Quina escola?  

   Josep M. Ramon Gimeno, director general de Jasuïtes Sant Gervasi-Escola Infant Jesús:

   Ponència, clicar aquí

 • Nova Escola 21 i Xarxa Escola 21 , enllaços :          B   C    D    E    F     G    H

_____________________________________________________________________________

PREMI XAVIER BATLLE  A LES BONES PRÀCTIQUES I INNOVACIÓ EDUCATIVA

VEURE VÍDEO DE LES INTERVENCIONS

Ponències i material presentat al premi

 • Escola Josep Tous de Barcelona per: L’avaluació criterial. Ponència   i material presentat pXB
 • Escola del Treball de Barcelona per: Orientació per a tutories d’ESO sobre itineraris d’ensenyament postobligatoris. Ponència i Material presentat al pXB 1,  2,  3,  4  i  5     
 • Escola Vedruna de Tona per: Escola verda, en continu creixement. Ponència i Material presentat
 • Institut Baix Camp per: El projecte KBIP. Una metodologia d’innovació per a la millora dels resultats educatius. Ponència  i material presentat al pXB: 1 ,  2  i   3
 • Institut Bonanova per : Optimització de la gestió i ús de les aules tècniques. Ponència i Material presentat   

_____________________________________________________________________________

 • Centres d’excel·lència 2016 : enllaç