La gestió del indicadors en un centre educatiu (Vídeo del Webinar). Els indicadors com instrument per detectar bones pràctiques educatives.

Novetats

Podeu veure el Vídeo del Webinar de la sessió del dia 21/5/2024 clicant aquí 

La sessio sobre la Gestió dels indicadors en un centre educatiu, forma part de la campanya que anem fem per explicar la importancia del treball amb els indicadors per la millora global del centre.

Els indicadors com instrument per detectar bones pràctiques

En qualsevol organització́ industrial, comercial o escolar, per saber si millora, per saber si s’acosta o si es desvia de l’objectiu o dels objectius fixats cal disposar d’indicadors. Indicadors que mesurin de manera imparcial els resultats que s’aconsegueixen en les diferents activitats i accions.

En el món educatiu els indicadors més populars són les “notes”, la qualificació de l’alumnat obtinguda en exàmens, proves i altres activitats establerts per controlar l’avenç de l’alumnat en cada matèria. Però, hi ha poca informació de com està el centre en relació amb altres de similars i, fins i tot, com progressa any rere any en accions de millora o establint objectius anuals o estratègics.

Hi ha centres que han començat a organitzar-se tot establint plans de millora, objectius anuals, treballs en xarxa…  Però encara són una minoria.

Fa uns mesos, en una avaluació e2cat que realitzava un equip de QualicatEdu en un centre educatiu, es va constatar una evidència que ja s’havia detectat anteriorment: la poca informació que tenien els centres educatius dels resultats en centres similars i què feien per esbrinar-ho o per entrar en contacte i aprendre de les seves bones pràctiques. La nostra sorpresa va ser comprovar que alguns centres no treuen conclusions dels resultats obtinguts en les competències bàsiques i no els comparen amb la mitjana catalana.

L’equip directiu de QualicatEdu va pensar que seria molt interessant disposar d’una eina informàtica que de manera anònima pogués ajudar a detectar bones pràctiques per comparació entre els centres que treuen millors resultats i ajudar a millorar o, fins i tot, a canviar de paradigma.

Interfaz de usuario gráfica, Gráfico, Gráfico de líneas Descripción generada automáticamente

 

El nostre objectiu no és establir una classificació, sinó ajudar-vos a detectar les bones pràctiques que fan que un centre obtingui millors resultats que un altre amb alumnat i context similar.
Ara, alguns centres es comparen amb la mitjana de Catalunya i intenten establir estratègies i activitats de millora per pujar en les franges mig- alta i alta.  Però, no poden constatar, com hem dit anteriorment,  si un centre de característiques similars obté millors resultats.
Volem detectar això de manera anónima i, demanant prèviament el consentiment, volem posar-vos en contacte, perquè  intercanvieu informació sobre la metodologia que utilitzeu en els treballs que feu.

És el nostre lema aprendre entre iguals.

Estem segurs que sempre que hi ha aquests intercanvis els dos centres en surten beneficiats.

El passat 19 de maig amb els 10 centres que ens van prestar voluntàriament les dades vam realitzar una demostració, que ha estat valorada molt positivament. Anirem adequant l’eina informàtica a les necessitats actuals, ampliarem la base i a principis del proper curs durem a terme una presentació oberta a tothom.

Adjuntem una demo de com podria funcionar.   Veure DEMO:

Si esteu interessats a ampliar la informació,  feu-nos-ho saber a info@qualicatedu.cat