e2cat:2015

Notícies Uncategorized

El model d’excel·lència educativa e2cat:2015, és el fruit de la col·laboració entre el PQiMC del Departament d’Ensenyament i QUALIcat per ajudar als centres educatius en el seu camí cap a l’excel·lència.

Molts centres educatius tenen ja un alt nivell de qualitat, asseguren i milloren els seus processos en base a la norma ISO 9001, però volen continuar avançant en la millora contínua. Altres centres, amb un molt bon nivell de qualitat educativa, no han cregut oportú certificar-se amb base a la citada norma però, també volen seguir avançant en la millora contínua.

Per tots ells el model e2cat:2015 és la solució per avançar en la millora contínua dels seus processos en el camí cap a l’excel·lència !!

foto del model1

El model analitza la gestió del centre mitjançant els 6 eixos de l’excel·lència.

El centre ha d’estar organitzat i familiaritzat amb la gestió per processos, disposar d’indicadors de mesura de la seva activitat i treballar-hi en tots els seus àmbits.

El model està format per :

– 5 eixos agents amb 4 subeixos o apartats.

– 1 eix de resultats amb diferents apartats que analitzen els resultats de tot el centre.

El model e2cat:2015 compleix amb el principis bàsics i fonamentals de la qualitat i de l’excel·lència i amb la lògica REDAR, globalment i en cada eix.

             principis excel·lència

El model e2cat:2015 ajuda a treballar en millora contínua, ens permet fer:

  • L’autoavaluació de centre i  el pla de millora i el pla estratègic.
  • La memòria i presentar-nos a reconeixement de centre d’excel·lència.

Esquema de la formació a la memòria

com fer la memoria


 

 

 

 

 

 

Demaneu més informació a:  info@qualicatedu.cat

Els socis de QUALIcat tenen importants ajuts, consulteu-nos