Presentació (obsoleto)

Professionals del món de la gestió de la qualitat i empreses interessades en el seu desenvolupament i millora ens hem constituït com a ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L’EXCEL·LÈNCIA, QUALICAT.

 

L’objectiu de l’associació QUALICAT és promoure la creació d’una FUNDACIÓ per a l’Excel·lència a Catalunya, per la qual cosa presentem l’actual proposta a institucions i empreses de Catalunya.

Exif_JPEG_PICTURE