– Model e2cat

El model d’excel·lència educativa e2cat:2015, és el fruit de la col·laboració entre el PQiMC del Departament d’Ensenyament i QUALIcat per ajudar als centres educatius en el seu camí cap a l’excel·lència.

Molts centres educatius tenen assegurat el seu sistema de gestió en base a la norma ISO 9001 però volen continuar avançant. Tenim també altres centres que estan en un molt bon nivell de gestió educativa però no han cregut adequat aplicar la norma ISO 9001 alfoto del model1 seu centre,  però  creuen en la millora contínua i volen avançar cap a l’excel·lència

Per tots ells el model e2cat és la solució!

El model analitza la gestió del centre mitjançant els 6 eixos de l’excel·lència.

El centre ha d’estar organitzat i familiaritzat amb la gestió per processos i treballar-hi en tots els seus àmbits.

El model té:

– 5 eixos agents amb 4 subeixos o apartats.

–  1 eix de resultats.

Tots i cada un dels eixos s’han de treballar amb els principis fonamentals de l’excel·lència i aplicant la lògica REDAR.

foto model 1Redar

REDAR:REDAR

  • Resultats
  • Enfocament
  • Desplegament
  • Avaluació
  • Revisió
    foto model punts

 

 

com fer la memoria

Podeu utilitzar el model e2cat per fer autoavaluacions del centre i plans de millora o  per presentar-vos al reconeixement d’excel·lència de QUALIcat.

Demaneu més informació a info@qualicatedu.cat