Formació avaluadors e2cat, valoració memòries (obsolet)

Títol: Curs de valoració de les memòries de centres educatius elaborades d’acord amb el Model d’Excel·lència e2cat.

Objectiu: Formar, i actualitzar, professorat expert en el contrast extern de memòries realitzades sobre model e2cat. El curs facilitarà les orientacions necessàries per realitzar el servei de contrast extern de centres educatius que han elaborat una memòria amb el model e2cat.

Tipus de curs: semipresencial

Hores del curs 30:
– 12h. presencials
– 18h. treball no presencial.

Participants: Coordinadors/es de xarxes i coordinadors/es de Qualitat de centre; especialment adreçat als centres que han fet o estan preparant l’autoavaluació e2cat i implementen el model d’excel·lència.

Lloc de realització, dates i horari:
1a sessió: 20 de novembre de 16 a 20 hores CAR (Sant Cugat)
2a sessió: 27 de novembre de 16 a 20 hores CAR (Sant Cugat)
3a sessió: 18 de desembre de 16 a 20 hores CAR (Sant Cugat)

Programació:
1a sessió: 20 de novembre de 16 a 20 hores CAR (Sant Cugat) a càrrec de Pere Canyadell / Lluí Taulats
§ El Model d’eixos d’excel·lència e2cat com a versió adaptada del Model EFQM.
§ El procés de valoració externa: propòsit i etapes.
§ L’objectiu del procés de contrast extern.
§ La sol·licitud de contrast extern.
§ La documentació de suport per al contrast.
§ La revisió individual de les memòries descriptives de la gestió de l’organització.
§ Què cal analitzar de l’enfocament, el desplegament, l’avaluació i revisió, els punts forts i àrees de millora i dels indicadors de cada eix.
§ La reunió de consens de l’equip que valora la memòria del centre educatiu. Viabilitat de l’avaluació presencial.
§ La planificació de la visita al centre. Durada de la sessió presencial.
§ Àmbits del contrast. Persones a entrevistar. La realització de la visita.
§ El contrast de les pràctiques de gestió i educatives exposades a la memòria del centre.
§ La comunicació amb les persones del centre, consens de les conclusions principals i comunicació als responsables dels resultats provisionals.
§ Actitud de l’equip avaluador durant la visita.

2a sessió: 27 de novembre de 16 a 20 hores CAR (Sant Cugat) a càrrec de Pere Canyadell/ Lluís Taulats
§ L’Informe del contrast: estructura i pautes d’elaboració.
§ Punts forts i àrees de millora.
§ La puntuació de la memòria.
§ Aclariments dels resultats de l’avaluació externa al centre.
§ El compromís de confidencialitat de l’equip que realitza el contrast extern.
§ L’elaboració de l’informe.
§ L’homologació dels criteris de valoració de la memòria.
§ L’informe final. La presentació de l’informe final al centre.
§ Publicitat i/o confidencialitat dels resultats i la memòria del centre.
§ Nous cicles de contrast. La memòria conceptual.
§ Exercicis del curs.

3a sessió: 18 de desembre de 16 a 20 hores CAR (Sant Cugat) Pere Canyadell / Lluís taulats
§ Revisió dels exercicis. Anàlisi de l’adequació de la guia d’autoavaluació.
§ Posta en comú dels criteris de valoració de la memòria.
§ Revisió de l’informe final.
§ Aclariment de dubtes i final de curs.

Treball No presencial, Pere Canyadell.
§ Anàlisi i compleció de la guia d’autoavaluació e2cat, un eix d’agents i un subeix de resultats.
§ Redacció de la memòria del centre (1 eix d’agents i 1 subeix de resultats).
§ Puntuació de l’eix treballat de la memòria.

Inscripciones
Curs avaluadors

Curs organitzat conjuntament per la Unitat de Qualitat i Millora Contínua del Departament d’Ensenyament i QUALIcat.

Nota: la realització d’aquest curs és un requisit necessari per participar en les avaluacions d’excel·lència e2cat formant part, com avaluador docent, de l’equip d’avaluadors