CONFERÈNCIA 26/2/19 : QUÈ FAN ELS MILLORS PROFESSORS/ES ? Inscripcions

 

INSCRIPCIONS

(La inscripció és gratuïta,  només per efectes estadístics i de previsió de la capacitat de la sala de conferencies.)

 

En alguns estudis sobre la interacció a l’aula s’ha vist que, amb certa freqüència, els professors, en els moments d’interacció amb els alumnes, van més enllà de la seva pròpia comprensió de la matèria per copsar com l’alumnat està comprenent inadequadament (o no) algun tòpic del camp objecte de la seva explicació. Els professors estudiats era capaços d’apreciar in situ el grau de pertinença de les intervencions dels estudiants. Es tracta d’una competència que els permetia calibrar i diagnosticar sobre la marxa el saber de l’estudiant en termes de “comprensió de la matèria” i que mitjançant retroalimentacions immediates i basades en aquesta valoració “in situ”, contribuïa efectivament al refinament de la comprensió que els estudiants tenien del tòpic que s’estava abordant. Però, el més interessant va ser comprovar que algunes d’aquestes retroalimentacions immediates eren valorades pels propis estudiants com a rellevants i significatives per al seu propi aprenentatge i d’altres no. De què depenia que aquesta contribució fos realment efectiva per a l’aprenentatge de l’estudiant? ¿De l’alumne? ¿Del professor? De tots dos? En tot cas, Com aconseguia el professor que les seves contribucions fossin considerades pels estudiants com un punt de vista significatiu per al seu aprenentatge?

 

A la xerrada s’oferiran algunes respostes a aquestes preguntes