Premi Xavier Batlle a les Bones Pràctiques Educatives

2a Convocatòria Premi Xavier Batlle

L’Associació Catalana per a l’Excel·lència, QUALIcat, fidel al seu compromís de promoció de l’excel·lència en les organitzacions educatives convoca el 2n Premi a les Bones Pràctiques Educatives amb el nom de Premi Xavier Batlle.

Termini de presentació : 31 de gener de 2016

Aquest premi s’adreça a tots els centres educatius no universitaris radicats a Catalunya i els seus objectius són:

  • Reconèixer els esforços que realitzen les organitzacions educatives no universitàries, i els de les persones que hi treballen, per avançar en l’excel·lència premiant les bones pràctiques educatives que tenen implantades.
  • Fer aflorar eines, metodologies o “maneres de fer”, que constitueixen una bona pràctica educativa.
  • Estimular l’intercanvi i el benchmarking de bones pràctiques entre els centres educatius.
  • Potenciar la cultura de l’excel·lència.

Les bones pràctiques presentades hauran d’estar enquadrades en algun dels àmbits següents:

  • Procés Ensenyament/Aprenentatge (inclou: programació, impartició, avaluació, acció tutorial, seguiment i orientació de l’alumnat, coordinació docent).
  • Organització, Estratègia, Comunicació (inclou els processos administratius ).
  • Interacció amb grups d’interès (orientació als grups d’interès, aliances, responsabilitat social, innovació).
  • Gestió de persones.
  • Gestió de recursos.

Enviament dels treballs:  per correu-e o per correu tradicional

a.   Correu-e a l’adreça info@qualicatedu.cat indicant 2n Premi Xavier Batlle  els arxius seran identificats amb: pXB_nom centre (si hi ha més d’un arxiu cal numerar-los).

b.    Correu ordinari a

QUALIcat, Associació Catalana per a l’Excel·lència
Edifici ESCI-UPF
Passeig Pujades 1
08003 Barcelona

Bases del premi en pdf

Normativa jurat en pdf