BUTLLETÍ NÚM. 1 OCTUBRE

Notícies

SALUTACIÓ

La pandèmia ens ha frenat a tots, ens ha parat, ha deixat les nostres escoles i entitats inactives durant un llarg parèntesi, però la vida continua i ens hem d’adaptar a la nova situació, alguns en diuen la nova normalitat.

Per a l’Associació Catalana per a l’Excel·lència, QUALIcat, la pandèmia o millor dit el confinament ens va enganxar en un moment de canvi i de renovació que havíem de materialitzar fent la presentació pública en la Jornada d’Excel·lència a l’Educació del 26 de març de 2020. Però, no va ser possible.

Ara ens estem adaptant, començarem a treballar telemàticament en tot el que puguem. Aquest és un butlletí amb el propòsit de continuïtat que, amb l’ajut de tots, el tirarem endavant. Volem treballar per la qualitat i l’excel·lència educativa, avui més necessària que mai, publicant les vostres experiències, les vostres petites i grans millores perquè volem avançar amb la col·laboració entre tots, en un compromís ferm amb la nostra escola, en un aprenentatge entre iguals i amb intercanvi d’ experiències.

Són els nostres valors.

Ah!,  i ara som QualicatEdu.

Moltes gràcies

 

NOVETATS

  • 27 d’octubre Debat telemàtic “La gestió de l’Escola en el temps de la COVID-19 en centres que disposen de sistemes de qualitat”. La sessió serà a càrrec de dos centres, un públic i l’altre concertat. Properament rebreu el programa amb la informació.
  • Ajornem el lliurament dels premis Xavier Batlle, ja que s’hauran de fer telemàticament. Les bases del premi indiquen que hi ha d’haver una votació popular, però encara no tenim resolt com fer-la, però es farà. Us ho comunicarem oportunament.
  • QualicatEdu està pendent d’avaluar l’Institut Poble Nou de Barcelona que es presenta a reconeixement de centre d’excel·lència e2cat. Es durà a terme quan  les condicions de la pandèmia ho permetin.
  • QualicatEdu col·labora amb el Departament d’Educació (PQiMC) en la formació dels centres per a l’elaboració de memòries e2cat, així com també amb la FECC.
  • Publicació periòdica d’aquest butlletí de notícies amb les vostres experiències i accions de millora que ens vulgueu fer arribar.

NOTÍCIES

La UNESCO celebra del 5 al 12 d’octubre el dia mundial del docent 2020.  El tema d’aquest any és “Els docents : Liderar en temps de crisi, reimaginar el futur”  Es vol destacar el compromís i la dedicació que els docents han demostrat per no deixar ningú enrere, especialment durant aquesta crisi de la COVID-19.

Pàgina web: https://en.unesco.org/commemorations/worldteachersday on es publica un programa d’actes virtuals per el dia mundial dels docents 2020 que s’actualitza periòdicament.