Lideratge i valors en un centre educatiu. Documentació i vídeo de la sessió

Notícies

Webinar

Veure el  Vídeo de la sessió

Enllaç amb el power point 

Resumen de l’enquesta de valoració

—————————————————————————————————–

Lideratge i valors en  un centre educatiu

30 de novembre de 2021, a les 17 hores, duració aproximada 1 hora

Diu el model d’excel·lència educativa e2cat que els centres defineixen el seu estil de lideratge democràtic d’acord amb el plantejament institucional (missió, visió i valors), el projecte educatiu i una estratègia enfocada a satisfer les necessitats i expectatives educatives dels seus grups d’interès, els objectius propis del centre i els reptes educatius de la societat en cada moment, per tal de fer del futur una realitat.

L’educador és la persona amb vocació per liderar un grup humà. A l’aula és qui aconsegueix que el segueixin i creguin en ell, sent un model per al seu alumnat.

En una escola el lideratge ha de ser distribuït i compartit. L’ha de començar a exercir l’equip directiu perquè és en qui recau la tasca de dinamitzar la resta del col·lectiu, motivant-lo i engrescant-lo per desenvolupar el seu Projecte Educatiu i assolir els objectius que s’han proposat.

Us convidem a participar en aquest WEBINAR amb l’objectiu de reflexionar sobre el lideratge en els nostres centres i els valors amb els quals treballem per educar l’alumnat.

La ponència anirà a càrrec del Sr. Toni Burgaya,

educador i director general de l’Escola Pia.